top of page
LO'AMMI Magazine Beauty Editorial

Ukrainian Handmade

October 12, 2022

Photographer: Kristna Konovalva
Wardrobe Stylist: Margarita Koloatskaya
Makeup Artist: Kristina Marchenko
Model: Olga Zoryanskaya @onemotheragncy
Fashion Designer: Clothes: @Cornerbylevishko
Fashion Designer: Aspara By Psaryova
Accessory Designer: Art_kolomatskaya

bottom of page